Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny služby poskytované na webových stránkách Orální Péče Mudrla Hodová. Stanovují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele webových stránek Orální Péče Mudrla Hodová i jejích uživatelů. Vztahy mezi provozovatelem a uživateli jsou uregulovány těmito obchodními podmínkami, které jsou neodmyslitelnou součástí každé smlouvy uzavřené prostřednictvím těchto webových stránek. Uživatel je povinen před využitím služeb webové stránky nebo uskutečnění objednávky se s obchodními podmínkami seznámit a je vázán jejich aktuálním zněním. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoli měnit nebo doplňovat.

Závazky provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelům služby na nejvyšší možné úrovni. Zahrnuje to poskytování aktuálních, přesných a relevantních informací o péči o zuby a ústní dutinu, stejně jako zabezpečení webové stránky proti neoprávněnému přístupu. Provozovatel je rovněž povinen pravidelně aktualizovat obsah stránky, aby reflektoval nejnovější poznatky stomatologie a dentální hygieny. Provozovatel odpovídá za kvalitu poskytovaného obsahu, avšak nenese odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací rad a tipů prezentovaných na webových stránkách. Neustálé zlepšování služeb a udržování profesionality je základním pilířem filozofie provozovatele.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje svých uživatelů v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie. Všechny osobní údaje získané od uživatelů webových stránek jsou zpracovány výhradně za účelem poskytování služeb, zlepšování obsahu a komunikace s uživateli. Jakékoliv sdílení osobních údajů s třetími stranami musí být vždy předem odsouhlaseno dotčeným uživatelem, pokud to není vyžadováno zákonem. Provozovatel se zavazuje zajistit, aby sběr, ukládání a zpracování osobních údajů bylo prováděno s největší možnou péčí a v souladu s nejnovějšími bezpečnostními standardy.

Vyloučení odpovědnosti

Informace poskytované na webových stránkách Orální Péče Mudrla Hodová jsou poskytovány s nejlepším úmyslem a na základě současných poznatků v oblasti stomatologie. Provozovatel stránky však není v pozici poskytovat lékařské rady a informace zveřejněné na stránce mohou nikdy plně nenahradit konzultaci se zubním lékařem. Provozovatel proto nemůže být držen odpovědným za případné negativní následky vyplývající z užití informací z webu. Uživatelé by měli vždy kriticky hodnotit informace a v případě pochybností nebo závažných zdravotních problémů vyhledat odbornou pomoc.

Kontaktní informace

Pro dotazy, připomínky nebo v případě vzniku sporu můžete kontaktovat provozovatele webu na email: [email protected]. Adresa pro doručování písemné korespondence je Generála Sochora 1374/21, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika. Provozovatel se zavazuje reagovat na všechny dotazy v nejkratším možném čase a najít uspokojivé řešení pro obě strany.

Napsat komentář

*

*

*