Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s platnou legislativou GDPR (Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady) Vás chceme informovat o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje na této webové stránce shromažďovány, zpracovávány a chráněny. Naše společnost klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů a zavazuje se je zpracovávat transparentně, legálně a se vší péčí. V této části naleznete rozsáhlé informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme, pro jaký účel, jak dlouho je uchováváme, komu je mohou být předány a jaká práva Vám v souvislosti s ochranou osobních údajů náleží.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected], vyplníte formulář na naší webové stránce nebo se rozhodnete využít naše služby. Tyto informace mohou zahrnovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště a další údaje, které nám poskytnete. Používají se výhradně za účelem plnění smlouvy, komunikace s Vámi a zlepšování našich služeb. Ujišťujeme Vás, že všechny shromažďované údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran a zpracovávány s nejvyšší možnou mírou bezpečnosti a důvěrnosti.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování stejně jako právo na přenositelnost údajů. Je Vaše právo být informováni o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a v případě, že se domníváte, že dochází k porušení Vašich práv, máte možnost obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů. Veškeré požadavky související s Vašimi osobními údaji můžete směřovat na výše uvedenou kontaktovou e-mailovou adresu.

Kontaktní informace zpracovatele

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je Martina Novotná s adresou Generála Sochora 1374/21, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování osobních údajů se prosím neváhejte obrátit na kontakt uvedený výše.

Napsat komentář

*

*

*